Danışman Yönetici

Danışman yönetici, belirli bir süreliğine, bir firmanın üst düzey yönetici ihtiyacını karşılamak veya firmanın kurum kültürüne sahip, üst düzey yönetimini gerçekleştirecek fakat yönetme becerilerini yerine getirecek tecrübeye sahip olmayan lider-yönetici adaylarının danışman yönetici eşliğinde yetiştirilerek firmanın üst düzey yöneticiliğine getirilmesi olarak adlandırılır.

Danışman Yönetici firmaların içinde bulundukları güç rekabet koşulları içinde etkin çalışmayı gerçekleştirecek, kurum kültürüne sahip lider yönetici adaylarını yetiştirerek ihtiyaç duyulan ekonomik ve yönetsel sorunlara çözümler üretmek için vardır.

Danışman Yöneticinin Katkıları Nelerdir?

1. Rekabet gücünü artırır.

2. Uluslararası pazarlara hazırlar.

3. İç organizasyon yapısını güçlendirir ve geliştirir.

4. Maliyetleri azaltır.

5. Ciroyu arttırır.

6. Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir.

7. Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir.

8. Finansal kaynak alanlarını arttırır.

9. Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlar.

10. Müşteri portföyünün geliştirilmesini sağlar.

11. Fizibilite çalışmaları hazırlar.

12. Verimliliği arttırır.

13. Fiktif vergi yükünü azaltır.

14. ISO 9000 sertifikasını almaya hazırlar.

15. İnsan kaynaklarının niteliğini gelişmesinde katkıda bulunur.

16. Bilgi sistemlerini geliştirir.

Alt Menüler